40 çıkıyorlar

Aykurt Nuhoğlu: Özel ilişkilerle alınmış bir karar. Riskli alan deyip 40 kat çıkıyorlar Aykurt Nuhoğlu: Özel ilişkilerle alınmış bir karar Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar! Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar! İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Dodurga Mahallesi’nde yaşayanlar öğrenciler, altyapı sorunu ve GSM şebekelerinin çekmemesi nedeniyle evlerinden EBA'ya bağlanmakta güçlük yaşıyor. ... Kilosu 40 bin liradan satılan ... Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında '40 dakika ders, 40 dakika teneffüs' uygulaması Antalya'da 14 ilk ve ortaokulda pilot olarak başladı. 40 dakikalık ... Buraya bir verici dikilmesini istiyoruz. Çocuklar da derse girebilmek için 1 kilometre yol tırmanıyor. Günde bazen 2-3 kere ders programına göre buraya çıkıyorlar. Şu an havalar iyi, çıkabiliyorlar ama 1 ay sonra kış olduğu zaman bu çocuklar ne yapacak. Bu öğrencilerimizin ... 40 yılın başında ailemin yanına gidiyorum onlarsa 'kardeşin sana emanet' deyip apar topar çıkıyorlar . Ben de kardeşimle Mucize:uğur böceği izliyorum. İnternet çekmiyor. Buraya bir verici dikilmesini istiyoruz. Çocuklar da derse girebilmek için 1 kilometre yol tırmanıyor. Günde bazen 2-3 kere ders programına göre buraya çıkıyorlar. Şu an havalar iyi, çıkabiliyorlar ama 1 ay sonra kış olduğu zaman bu çocuklar ne yapacak. Bu öğrencilerimizin telefonu yoktur.

40 yılın başında ailemin yanına gidiyorum onlarsa "kardeşin sana emanet" deyip apar topar çıkıyorlar . Ben de kardeşimle Mucize:uğur böceği izliyorum.

2020.03.09 16:57 ErayP 40 yılın başında ailemin yanına gidiyorum onlarsa "kardeşin sana emanet" deyip apar topar çıkıyorlar . Ben de kardeşimle Mucize:uğur böceği izliyorum.

40 yılın başında ailemin yanına gidiyorum onlarsa submitted by ErayP to KGBTR [link] [comments]


2019.11.03 16:21 masalokucomtr Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet
https://preview.redd.it/iww33g5ljhw31.jpg?width=625&format=pjpg&auto=webp&s=35cf1bdb32155df591500a27a73516dddaf714ec
Fatih’in Çocukluğu
Sultan II.Mehmed 29 Mart’ı 30 Marta bağlayan gece dünyaya gelmiştir. Annesi Huma Hatun adlı dindar bir kadındı. Çocuğunun üstüne titriyor, henüz beşikteyken tahsil ve terbiyesini başlatıyordu.
Bir süre Edirne de ki Eski Saray da büyüyen şehzade, daha sonra Bursa’ya gönderildi. Büyüfüğü ev Bursa da dır. Mimari özelliği ve tarihi değeri sebebiyle müze yapılmıştır.
On yaşına kadar Bursa da kalan şehzade, devrin geleneklerine uyularak Manisa Sancak Beyliğine tayin edildi. Böyle tayinlerden maksat, şehzadelerin idare ve askerlik alanında eğitilmesiydi. Yanında daima iyi komutanlar ve en tanınmış bilginler bulunuyordu.
Daha çok küçükken, bir gün babası onu Hacı Bayram Veli ye götürmüştü. O sıralar Şehzade Mehmed’in babası Sultan II.Murad’ın kafasında İstanbul’u fethetmek vardı. Hep bunu düşünüyordu. Derdini Hacı Bayram Veli ye açınca, Veli gülümseyerek;
“Hünkarım, İstanbul’u şu çocukla benim Köse fethedecekler.” Dedi
Çocuk dediği, Şehzade Mehmed’di. O sırada bir odunu at gibi bacaklarının arasına almış, süvarilik oynuyordu. Velinin köse diye bahsettiği ise, talebelerinden Akşemseddin di. Bu keramet yıllar sonra gerçekleşti ve Şehzade Mehmed ile Akşemseddin yan yana İstanbul’a girdiler.
Sultan II.Murad, oğlunun çok iyi tahsil görmesini istiyordu. Devrin en tanınmış bilginlerini ona hoca tutmuştu. Bunlar arasında Molla Gürani de vardı. Sultan II.Murad Molla Gürani yi Manisa ya göndermeden önce yanına çağırdı. Eline bir sopa tutuşturdu. Ve şayet şehzade tembellik edip derslerine çalışmazsa, bu sopayla dövmesini istedi. Molla Gürani memnuniyetle Manisa ya gitti. Şehzade Mehmed’e ders vermek için odaya girdiğinde, elinde Sultan II.Murad’ın verdiği sopa vardı. Şehzade hayretler içinde sordu.
“Elinizdeki o sopayla ne yapacaksınız.”
Molla Gürani ciddiyetle şu cevabı verdı:
“Üstünüze bulaşacak olan tembellik tozlarını bunlarla silkeleyeceğim. Babanızın emri bu yoldadır.”
Fakat hiçbir zaman o değneği kullanmadı. Çünkü Şehzade Mehmed derslerine çok iyi çalışıyor, hocasının her sözünü dinliyordu. Kısa sürede Arapça öğrenmiş, Farsça şiirler okumaya başlamıştı. Gündüzleri ata binmeyi, ok atmayı öğreniyor, akşamları da hocalarının önüne oturup ders alıyordu. Bu arada şiir yazmayı öğrendikten sonra top dökümcülüğü mesleğini de öğrendi. Adetti, şehzadelere mutlaka bir meslek öğretilirdi. Bunun çeşitli sebepleri vardı. Bunların başında, peygamberlere duyulan sevgi ve saygı gelir. Çünkü hemen hemen her peygamberin mesleği vardı.
Öte yandan Osmanlı Devlerinin kuruluşunda büyük emeği geçen Ahilik teşkilatına mensup şeyhlerin ve müritlerin de meslekleri vardı. Kimi ayakkabı yapımı, kimi at koşumları diler, kimi kılıç kalkan döver, kimi mızrak imal ederdi.
Bir süre sonra Edirne de hayata veda eden II.Murad ın acısı çok büyüktü. O öldükten sonra 18 Şubat 1451 günü, cülus töreni ile Edirne Tunca Nehri kenarında bulunan Yeni Sarayda II.Mehmed tahta çıktı. Törene katılan tüm halk, padişaha bağlılıklarını bildirmekteydiler.
Ancak bir terslik vardı.Bu terslik genç padişahın gözünden kaçmamışı. Baba yadigarı Sadrazam Halil Paşa, törendeki sırasını almamıştı. Kenarda duruyordu. Bunun sebebi belliydi. Bir zamanlar Çandarlı Halil Paşa, Sultan Mehmed’e karşı babasını tutmuş, Sultan Mehmed’in daha küçük yaşta olduğunu öne sürerek, tahtta Sultan Murad’ın kalmasını sağlamıştı. Genç padişahın bu yüzden kendisine bir fenalık yapacağını düşünüyordu. Fakat padişahın böyle bir niyeti yoktu. Sadrazamın uzak durmasının nedenini biliyor, fakat bir sorun yapmıyordu. Kızlarağasına dönerek Çandarlı Halil Paşa’nın yaklaşmasını emretti. Çandarlı Halil Paşa korkularını bir kenara bırakarak hemen II.Mehmed’in eteğini öptü.
“Hayırlı Olsun Hünkarım” dedi.
Belliydi ki devir bir kin ve intikam devri değildi. Fetihler ve fatihler devriydi. Çandarlı Halil Paşa da bunu hissediyordu. Bu, saltanat değişikliğinden çok bir çağ değişikliğiydi. Bu değişiklik fazla değil iki yıl sonra meydana gelecekti.
İstanbul’u Fetih Aşkı
Şehzadeliği önce Edirne de ardından Bursa da ve Manisa da geçen II.Mehmed büyüdükçe ilim öğreniyor, bir gün babasının yerini almaya hazırlanıyordu. Latince ve Yunanca da öğrenmişti. Bir gün hocalarından Molla Hüsrev, kendisine peygamber efendimizin İstanbul fethiyle alakalı hadisini okudu.
“Konstantiniye elbet bir gün feth olunacaktır. Onu feth edecek kumandan, ne güzel kumandan ve onun askerleri ne güzel askerlerdir”
Bu sözlerden sonra Genç Mehmed’i derin bir düşünce aldı ve o günden sonra İstanbul’u feth etmenin yollarını aramaya başladı.
Bol bol tarih karıştırıyor, çeşitli kuşatmalara rağmen, İstanbul’un neden alınamadığını tartışıyordu. Şehrin etrafı kalın ve yüksek surlarla çevrilmişti. Bu taş duvarlara rağmen Bizans içten içe çürüyordu. Ama şehri almak için surları aşmak lazımdı. Bunun içinse o zamana kadar görülmemiş, büyük toplara ihtiyaç vardı. O topları dökmeyi başarabilen İstanbul’u almayı başarabilirdi.
II.Mehmed’in İlk Seferi
Hazırlıklarını çabuk bitirerek ilk seferine çıktı. Ordusuyla Karaman topraklarına girdi. Halk, genç padişahı ve ordusunu tekbirle karşılıyordu. Masum insanlara zulmedilmemesi, kimsenin malına, canına, ırzına dokunulmamasını emretmişti. Bu insanlar da kendisi gibi Müslüman ve Türk idi. Ne yazık ki başlarında bulunan Karamani İbrahim Bey Osmanlı idaresinde bir bey olmanın şerefini az bulmuş ve padişahlık peşine düşmüştü.
Şimdi yanıldığını anlıyordu. Kendisine yardıma söz veren beyler, şimdi arkalarına bakmadan kaçıyorlardı. Venedikliler de daha önce söz verdikleri halde yardım etmiyorlardı. Sıkışmıştı. Elçi gönderip,af dileğinde bulundu. Genç padişah yerine göre sert yerine göre yumuşaktı. O bütün gücüyle, Bizans fethine yol açmak istiyordu. İç meseleleri büyütecek zaman değildi. Karamanoplu İbrahim Bey’i affetti. Tam o sırada, Bizans elçileri karargaha geldi. Padişahtan bir istekte bulundular. Vaktiyle Bizans’a rehin verilmiş olan Şehzade Orhan Bey’in tahsisatının artırılmasını istediler. Şehzade, Bizans da krallar gibi yaşıyor ve Osmanlı Devletinin kendisine bağladığı maaş yetmiyodu. Artırılmalıydı. Artırılmazsa, şehzadeye asker verilip serbest bırakılacaktı.
Bununla genç padişahın gözünü korkutmak istiyorlardı. Bizans yine hile yolunu tutmuştu. Sultan II.Mehmed’in Karamanoğlu ile uğraşmasını fırsat bilip, dert çıkarmak istiyorlardı. Padişah bunun farkındaydı. Ancak şimdi bunun sırası değildi. Önce hazırlanmalı, sonra Bizans’ı bir daha doğrulmayacak şekilde yere sermeliydi. O gün gelinceye kadar vaziyeti idare etmeye karar vermişti. Elçilere döndü;
“İmparatorunuza söyleyiniz, yakında Edirne ye döneceğiz, isteğini düşüneceğiz.”
Elçiler biraz diremek isteyince gürül gürül gürledi.
“Gidiniz, dendi. Biliniz ki bizim kudretimizin başaracağı şeylere imparatorunuzun hayali bile ulaşamaz.”
Elçiler kös kös çıkıp ordugahı terk ettiler.
Rumeli Hisarının İnşası
Ordu kalktı. İstanbul Boğazının Anadolu yakasına kadar yürüdü. Sultan Mehmed, hisarın altında mola emri verdi. Sultan Bayezid’in yaptırdığı Güzelcehisar bütün güzelliği ile boğazı tutmuştu. Uzun uzun hisarı seyrettikten sonra yanındakilere şöyle dedi;
“Cennetlik atam, Sultan Bayezid Han, bu hisarı pek münasip bir yere yaptırdı. Biz de tam bunun karşısına bir hisar kursak gerektir. Böylece Konstantiniyye’nin deniz yolu kesilecek, dünya ile itibarı kopacaktır. Konstantiniye, devletimizin taht şehri olacaktır.”
Derhal hazırlıklara başlanmasını emretti. Ülkenin her tarafından taşçı ustası, marangoz ve amele getirildi. Bunlar Hermaion mevkiinde, toplandılar. İzmit ve Karadeniz Ereğlisi’nden kereste, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden dayanıklı taş ve bolca kireç taşındı. İnşaat baş döndürücü bir hızla başladı.
Telaşa düşen Bizans imparatoru elçiler göndererek, Sultan II.Mehmed den hisarın yapılmamasını rica etti. Padişah şöyle cevap verdi;
“Kendi topraklarımızın kullanılması bize aittir. Bunun için kimseden izin almaya niyetimiz yoktur. Bize engel olmak için elinizde hangi kuvvet vardır. Rumeli sahilleri bizimdir. Dilediğimiz gibi kullanırız. Gidiniz efendinize şöyle deyiniz: Şimdiki Osmanlı padişahı, diğerlerine benzemez.”
Elçiler İstanbul’a döndü.
Hisarın temeli 21 mart 1452 günü atılmıştı. İnşaatta vezirler bile çalışıyordu. Kumandanlar taş çekiyordu. Kalenin mimarı Muslihiddin Ağa idi. Denetleme ve takip işini ise Vezir Şahabeddin Paşa yürütüyordu. Hatta sultan II.Mehmed’in hocalarından Molla Hüsrev’de inşaata taş taşıyordu. Ak sakallı bilginin bu himmeti bütün usta ve işçileri gayrete getiriyordu.
Bu geceli gündüzlü çalışmayla Boğazkesen Hisarı Temmuz sonlarına doğru tamamlandı. Hisarın komutanlığı Firuz Ağa ya verildi. Böylece Bizans’a Karadeniz yolu kapanmış oluyordu.
Padişah, hisarı görmeye geld. Beğendi. Sonra karşı kıyıya geçip surlarda incelemelerde bulundu. Nihayet savaş hazırlıklarını hızlandırmak için Edirne’ye döndü.
İstanbul’u almanın çok zor olacağını söyleyenlere şu karşılığı veriyordu:
“Ya biz İstanbul’u alırız. Ya İstanbul bizi alır. Kabir kapısına kadar fetih yolunda yürüyeceğiz.”
Büyük Toplar
Sıra topların dökülmesine gelmişti. Bu iş, Bizans’ın hizmetindeyken kaçıp, Mehmed’e sığınan Urban isimli bir Macar’a verilmişti. Ayrıca Muslihiddin Ağa ile, Saruca Sekban da görevlendirildi. Urban iyi bir mühendisti. O güne kadar görülmemiş büyüklükte toplar dökmeye söz vermişti.
Padişah, İstanbul fethi sırasında diğer düşmanlar tarafından rahatsız edilmemek için bazı antlaşmalar yaptı. Macaristan’la üç yıllık bir barış antlaşması imzaladı. Venediklilerle olan barış antlaşmasını da yeniledi. Mora despotlarını sindirmek, için de Turhan Bey ve oğullarının kumandasında Mora Yarımadasına akıncı birlikler gönderdi. Sultan II. Mehmed çok çalışıyordu. Gün boyu topların dökülmesini denetliyordu. Askerin eğitimiyle uğraşıyordu. Dökülen yeni topları tecrübe ediyordu. Geceleri ise planlar üstüne çalışarak, ibadet ederek geçiriyordu. İki saat ya uyuyor ya uyumuyordu.
Bizans’ın Durumu
Bizans İmparatoru Konstantin Dragazes telaştaydı. Korkuyordu. Sağa sola başvurup yardım almak için çırpınıyordu. Macaristan Kral Naibi Jan Hunyad, imparatora, yardım edebileceğini söyledi. Fakat karşılığında, Silivri ve Misivri nin verilmesinin şartını koştu. Katalan kralı da yardım edecekti. Ancak Limni adası kendisine verilmeliydi.
İmparator her iki teklifi de kabul etti. Ayrıca Papa Nikola dan da yardım talebinde bulundu. Eğer papa yardım ederse, imparatorluk, Katolik ve Ortodoks kiliselerinin birleşmelerini kabullenecekti. Papa, Polonya Kardinali İzidor’u kalabalık bir kafile papazla birlikte İstanbul’a getirdi. Ayasofya da her bir mezhebe mensup olanlar ortak bir ayin düzenlediler. Fakat İstanbullu papazlardan bazıları buna karşıydı. İki mezhebin birleşmesini istemiyorlardı. Bunların başında da Grandük Notaras geliyordu. Bu adam, Bizans da imparatordan sonra gelen en yüksek rütbeli devlet adamıydı. Şöyle diyordu;
“İstanbul’un içine Katolik Latin serpuşu görmektense, Türk sarığı görmeyi tercih ederim.”
Kısacası Bizans İmparatoru, Dragazes, Osmanlıları durdurmak, için her şeye razıydı. Yine de bu fethi durduramayacağını biliyordu. Bizans içten çütümüştü. Tek sağlam yeri surlarıydı.
Ordunun Edirne den Hareketi
Nihayet hareket günü gelmişti. Osmanlı ordusu genç yiğit padişahı Sultan II.Mehmed’in emriyle yürüdü. Bütün şehir halkı yollara dökülmüş, genç padişahı alkışlıyordu.
Padişahın bir tarafında din bilginleri vardı. Öbür tarafında vezirler ve kumandanlar yer alıyordu.
Ve şanı dünyayı tutmuş olan namı alemi sarmış cihangir Osmanlı ordusu…
Her biri bir Ulubatlı Hasan.. Kimi atlı, kimi yaya, İstanbul yoluna düşmüşlerdi. Bu yol cihat yoluydu, şeref yoluydu, fetih yoluydu..
Peygamber Efendimizin müjdesini gerçekleştirmeye gidiyorlardı. Mollaların tekbiri, ilahi seslerine karışıp, göklere çıkarıyordu. Yolculuk 14 gün sürdü. 5 Nisan 1453 günü İstanbul kapılarına dayandı. Altmış manda ve 400 askerle çekilen koca toplar, hisar önüne yerleştirildi. Ertesi gün kuşatma başladı. 6 Nisan Cuma günüydü. Bütün birlikler verilen emir üzerine yerlerini aldılar. Kuşatma hattı Ayvansaray’dan Yedikule’ye kadar uzanıyordu. Büyük şahi topları önce Eğri Kapı ya konulmuştu. Sonradan bugünkü Topkapı’ya taşındı. Fatih Sultan Mehmed’in çadırı Topkapı önlerine kuruldu. Hocalarının çadırlarını da kendi çadırının etrafına kurdurdu. Her an onlarla görüşme halindeydi.
“Bunlar, ordularımızın manevi kumandanlarıdır” diyordu.
Osmanlı ordusunun mevcudu 150-200 bin civarındaydı. Tarihçilerin bu konuda verdikleri rakamlar, pek birbirini tutmuyordu. Özellikle Rum tarihçiler 300 bine kadar çıkıyorlar demiştir. Tabii bu, Osmanlı ordusunu kalabalık gösterip, Bizans’ın fethini böyle bir mazerete bağlamak için de öne sürmüş olabilir.
Bizans İmparatoru, taht şehrini savunmak için gerekli her türlü tedbiri almıştı. Surlar önceden tamir edilip, mazgallara toplar yerleştirilmişti. Taş ve alev atan mancınıklar konmuştu. Haliç’in ağzı kalın bir zincirle kapatılmıştı. Yalı köşkü ile Galata arasına çekilen bu zincir, Osmanlı donanmasını engelleyecekti. Zincirin arkasına küçüklü büyüklü 20 parça savaş gemisi dizilmişti. Askerlerin başında her milletten tecrübeli ünlü kumandanlar vardı.
Donanmanın Gelişi
Padişah, donanmanın gelmesini bekliyordu. Bu bekleyiş imparatoru ümitlendirdi. Yeni barış yolları aradığını düşünüp, sevinmeye başladı. Fakat Osmanlı donanması surların önünde belirince, ne kadar boş hayallere kapılmış olduğunu anladı.
Donanma Kabataş önlerine demir atmıştı. Hemen ardından da muazzam şahi top gürlemeye başladı. Öylesine bir gürültü çıkarıyor ve ortalığı dumana boğuyordu kş, yüksek yerlerden Osmanlı ordusunu seyreden Rumlar arasında korkudan bayılanlar, hatta ölenler vardı. Güllenin düştüğü yerde iki boy derinliğinde bir çukur açıldığını görenler, şehri savunmada başarılı olamayacaklarını anladılar.
Fakat bu fikri imparatora hele de Justinani ya kabul ettirmek mümkün değildi. Hala Sultan Mehmed’in dönüp gideceği anı bekliyolardı.
Kaptan-ı Derya Baltaoğlu Süleyman Bey, Sultan Mehmed’in emriyle, gemilerini hazırladı. Bir kısmını adaların fethine gönderdi. Kendisi de 40-50 parça gemiyle, Haliç’i kapayan zinciri kesmeye gitti. Çok uğraştı. Ancak zinciri kesmek mümkün değildi. Haliç’e girmeden de İstanbul feth edilemezdi. Padişah düşünceliydi. Ceneviz gemisi de İstanbul Boğazına girmişti. Padişah derhal durdurulmasını emretti . Fakat Kaptan-ı Derya mağlup olarak geri döndü.
O zamanki İstanbul’un Galata yakasında bir Ceneviz kolonisi vardı. Sultan Mehmed, bunlarla anlaşmıştı. İmparatora yardım etmeyeceklerdi. Fakat Cenevizliler iki tarafı da idare ediyorlardı. Bir yandan imparatora yardım ediyor bir yandan da II.Mehmed’e yardım eder gibi görünüyorlardı.
Fazla vakit kaybetmeden II.Mehmed, top dökmek için makinenin başına geçti. Böylece silah tarihinde yeni bir sayfa açıldı. O zaman “humbara” bugün ise “havan” denilen çok güçlü bir silah, bizzat Fatih Sultan Mehmet tarafından keşfedilmiştir. Böylece Fatih’in adı bir mucit olarak ilim tarihine geçti.
Söz buraya gelmişken, Fatih’in diğer icatlarına da bir göz atalım. Gemilerin altına ilk bakır levhayı fatih döşetmiş, bu buluşu zırhlı gemilere öncülük etmiştir. Yine Fatih donanmasını Haliç’e indirmek için gemileri insan, hayvan ve rüzgar gücüyle, kızaklar üstünde karadan yürütmüştür. Ve bir savaşta ilk defa tepkili roket kullanmıştır.
Fetih Yaklaştı
İmparator XI.Dragazes de gerçeği görmeye başlamıştı. Sultan Mehmed’e gönderdiği elçilerle şu teklifte bulundu. ,
“Kuşatma kaldırılırsa, padişahın istediği kadar vergi vermeye hazırım. İstanbul sularına kadar olan bütün topraklar da kendilerinin olsun. Ayrıca şehrin güvenliğinden sorumlu, padişah tarafından tayinine razıyım”
Fakat Sultan II.Mehmed’in kararı kesindi. Ya İstanbul’u alacak ya da bu yolda şehit olacaktı. Kararını Bizans elçilerine bildirdi;
“Efendinize söyleyin, direnmeyi bırakıp, şehri teslim etsin. Bunu yaparsa kendisine Mora’nın hakimiyetini ihsan ederiz. Biraderlerine de beylikler veririz. Razı olmazsa şehre zorla gireceğiz. Biz peygamber müjdesinin peşindeyiz.”
Elçiler dönüp, padişahın kararlı olduğunu bildirince padişahın yüzü atmıştır. Kanımızın son damlasına kadar şehri savunacağız der.
Artık Yirmi bir yaşındaki Osmanlı padişahına fetih müjdesi verilecekti. Akşemseddin, hünkara dönerek,
“Hünkarım sabah namazından önce hücum emrini veriniz. Allahın izni ile gaziler ordusu İstanbl’u alacaktır.”
Padişah bu müjdeyi içine sindire sindire dinledi. Şüphesi dağılmıştı. Gece yarısından sonra savaş marşları başladı. Kuleler sur dibine doğru sürüldü. Gaziler Topkapı dan şehre girmiş, sancaklar burçlara diklilmiş, sabah ezanı bütün haşmeti ve güzelliği ile okunmaya başlamıştı. Gaziler sabah namazını İstanbul da kılıyorlardı.
Sultan Mehmed, ellerini semaya açarak;
“Bana bugünleri gösterdiğin için sana şükürler olsun Ya Rabbim diyordu.”
Fatih Sultan Mehmed İyi bir şairdi. “Avni” mahlasını kullanıyordu. 3 Mayıs 1481 günü hayata veda etti. Türbesi, İstanbul da Fatih Camisi avlusunda bulunmaktadır.
submitted by masalokucomtr to u/masalokucomtr [link] [comments]


2019.10.12 23:57 OssyK Arkadaşlar ülkemizin itibarı bizimde elimizde lütfen dikkat edelim

Bakın günlerdir özellikle reddit üzerinden ülkemize karşı kara propaganda yapılıyor. İnsanlar pics te gördükleri silahlı nenelere gold atıyorlar alkışlıyorlar. Otomatikman binlerce insanın upvoteladığı bir şeyi kafalarına kazıyorlar. Eğer bizim bilmediğimiz iki afrika ülkesi yada mezhepler arası bir olayda biz de tüm dünyanın kabul ettiği şeyleri araştırmadan aklımıza kazırdık çünkü iki ülkenin arasındaki şey bize yakından ilgilendirmiyor.
Bu konuda öyle Trump çıkıp Türkler ve Kürtler arasında 100 yıllık bir savaş var deyip insanlara bunun terör örgütüne değil bir ırka yapılan bir müdahele olduğunu işliyor. Bazı merak eden yabancılar da buraya gelip bize soru soruyor ya da sormasa bile soruları okuyup bizim downvotelayıp kavga ettiğimizi görünce bizi terörist millet diye yaftalıyorlar kafalarında ve çıkıyorlar.
Oysa bu operasyona katılan askerlerimizin içinde kürt te var türk te var. Bu ırklar arası bir savaş değil. İşgal ettikleri bu köyler bizim ülkemizdeki 4 milyon Suriye’linin vatanı biz hem bunları koruyup mültecilerin yuvalarına dönmesini sağlamak. Hem de bizim ülkemizde 40 senedir 40 binden fazla sivili öldüren, çocukları dağa kaçırıp piyon olarak kullanan. Kendi polisini kurup yol kesen iş makinelerini yakan. Uyuşturucu kaçakçılığı yaparak gençlerimizi zehirleyen. PKK/PYD’ye karşı yapıyoruz.
Benim önerim şu bu subı amacına uygun olarak kullanalım ve herkes pkk’nın üstlendiği bombaları kızılayı, evlatları kaçırılan hdp binası önündeki anneleri ve bebek katili pkk’nın yaptığı katliamları. Ve Türk milletinin 4 milyon suriyeliye 40 milyar dolar para harcadığını, onlar geldiğinden beri asayiş ve işsizsizlik oranındaki artışı gösteren yabancı dilde mümkünse yabancı kaynaklı haberleri bu postun altına yorum olarak atsın ben de bunları düzenleyip ingilizce bir duyuru postu yapayım ve modlar bunu en üste sabitlesin gelenler direk buraya baksın ve ona göre işin diğer tarafını da görmüş olsun.
Mümkün olduğu kadar aa,sabah,el jezire gibi yanlı olabilir dedikleri ajanslardan olmasın.
Bir kişinin bile gözünü açsak yeter o gider 40 kişiye anlatır. Kim bilir belki bu kişilerden biri sizin ileride vizenizi onaylayacak kişi olur ya da dünür olursunuz kız alıp verirsiniz, patronunuz olur dünya küçük, bize düşen vazife büyük. Bu konuda birlik olmamız şart.
Okuduğunuz için teşekkür ederim. Umarım bordo klavyeliler olarak ülkemize bir nebze de olsa bu haklı davamızda katkımız olur.
submitted by OssyK to Turkey [link] [comments]


2019.07.09 22:56 ottoroket123 Beach Club mafyaları

Ege sahillerindeki şu meşhur beach club’larda girişler hafta içi 80-90, hafta sonu 100-125 lira. Fiyata şezlong, şemsiye ve bir kola dahil, o da 200 ml’lik küçük kutuda olanlardan.
Kimisinde giriş 50 lira ama şemsiye ve şezlong ekstra, 30-40 lira. Bazısında giriş ücreti yok ama içeride kişi başı 150-200 liralık harcama yapmanız zorunlu. Pofidikleri ayrıca kiralayanlar var, 20-25 lira. Otopark zaten 25-30 lira. Arabanız dandik, cüzdanınız ince gibiyse “içerisi dolu” deyip geri çevirebiliyorlar. Kapıda çantanız fermuarlı ceplerine kadar didik didik aranıyor, mekâna yanlışlıkla su veya gofret bile sokamıyorsunuz.
İçerde tost 30 lira. Limonata 20 lira. Kahve 25 lira. Bira 40 lira, 33’lük. “Frozen mermaid margarita with a twist of lime and coconut” gibi cafcaflı kokteyller isimlerinin uzunluğuna göre 80-100 lira. Istakozlu hamburger 250 lira. Istakozsuz hamburger 60-70 lira. 500 liraya pizza satan mekân da var.
Göz önünde olmak isteyenler için, beach club hiyerarşisinin olmazsa olmazı olan kovalı şezlonglar 500-600 lira. Buralara oturmak için buzlu kovada şişe açmanız gerekiyor. Arkalardaki kovasız şezlonglarda oturanlara hizmet ve güler yüz yok. Mesela “kavanozda ev yapımı naneli Alaçatı limonatası” söylüyorsunuz, 45 dakikada üç kere hatırlattıktan sonra belki geliyor. İnsan gibi muamele görmek için ekstradan 100 lira bahşiş atmanız gerekiyor.
Terlemeye dayanıklı makyaj, yapılı saçlar ve örgü mayokini altı kot şort ile gün boyu hiç denize girmeden şezlongda yatıp havuç gibi kızaran hanımlar için Çeşme’deki Ayayorgi Koyu’nun karşısına 30 metrelik ilan panosu şeklinde Bepanthol yanık kremi reklamı koymuşlar. Ticari zekâ örneği mi dersiniz kapitalist distopya mı, artık siz karar verin… Arada denize giren hanımlar çimme pozisyonunda yüzlerine su değdirmeden usulen biraz ıslanıp çıkıyorlar. Beach club’da güneşlenirken giymek için “designer” terzilere bikini diktirenler, mayokinisini takıya boğup bijuteri dükkânı gibi gezenler var. Hedefler gerçekten çok büyük; 2023’te evli, mutlu, çocuklu…
Beyler de aynalı güneş gözlüklerinin altından, kopya çeker gibi, kafalarını çevirmeden ters açıyla ortamdaki hanımları kesiyorlar. Kiminin vücudu üçgen, kiminin göbeği Türk baklavası… Ama hepsinin ayağında 10 liralık helâ terliğine benzeyen 250 liraya satılan delikli timsah terliklerden var. İstisnasız herkes cep telefonunda, ha bire “story” atıyorlar. Resmen sosyal medyada #sun #beachclub #summervibes #muratdalkılıç #nispetting #herşeyçokgüzeloldu şeklinde paylaşımlar yapmak için gelmişler. İdo Tatlıses, Kerimcan Durmaz, Samet Liçina, Emre Balık, Pascal Nouma, Batıkan Tanrıkulu ve Cem Belevi gibi isimlerini ilk defa duyduğunuz “dünyaca ünlü” dj’lerin sözde müzik yaptığı bazı mekânların happy hour’larında zorunlu olan stantlar 1000 TL (bir şişe premium içki dahil), localar 3500 TL (üç şişe premium içki dahil). Stantlar beş, localar sekiz kişilik olup fiyatlara yüzde 10 servis bedeli eklenmektedir.
Plaj sektöründe piyasa rekabeti olmaz
Şimdi, tüm bunların tespitini yapmak çok zor değil. Zaten herkes şikayetçi. Alaçatı değil Paraçatı diyorlar. Halk aşırı pahalı olduğundan gidemiyor, özenip giden beyaz yakalılar da paralarıyla rezil oluyorlar. Bu konuya teknoloji yorumcusu Volkan Manav ve Gülsel Birsel de vaktiyle değinmişti. Ama kimse sorunun kaynağına inmiyor. Yani bu beach club’lar berbat hizmet, yüksek fiyatlar, mafyatik işletmeciler, kaba personel, kötü yemekler ve İdo Tatlıses’e rağmen nasıl piyasada var olabiliyorlar?
Tekel oldukları için. Tatilcilerin fazla alternatifi yok. Bakın, Türkiye’de 463 mavi bayraklı plaj var. Bu da, yaklaşık olarak, her 177 bin vatandaşa bir plaj düşüyor demektir. Yabancı turistler de cabası… Coğrafya ve mevsimler belli, denize girilebilir alanlar sınırlı, ama nüfus büyüyor. Haliyle bu sahilleri, koyları ve plajları işletenlerin tartışmasız bir tekel gücü oluyor. Tekel demek rant demektir. Yani sahibinin hiçbir emek harcamadan elde ettiği garanti gelir. Rikardiyen rant teorisine göre, nüfus arttıkça ve ekonomi büyüdükçe de bu rant artar.
Mesela Ayayorgi Koyu’nun tamamını özel işletmeler işgal etmiş durumda. Ücretsiz halk plajı alanı kalmamış. Altı tane beach club var. Onlar da giriş fiyatları konusunda aralarında paslaşıyorlar. Yani fiyatları düşürmek ve/veya hizmet kalitesini arttırmak suretiyle bir piyasa rekabeti oluşması mümkün değil çünkü koyda yer kalmamış zaten.
submitted by ottoroket123 to kopyamakarna [link] [comments]


Elimi Bırakma 18. Bölüm - YouTube SAFARI TURU Vedat, Nefes'i vuruyor! - Sen Anlat Karadeniz 25. Bölüm ... 40 HADİS 40 FOTOĞRAF Tan ve Lina ikizler kar topu oynuyor Kanal İstanbul'a neden karşı çıkıyorlar? Filiz ile Kiraz kavga ettiler! - Bizim Hikaye 40. Bölüm ... Poyraz Karayel 35. Bölüm - Ben bu oyunu bozarım arkadaş ... 'Girilmez' denize böyle girdiler! Uzaydan atlayan adam yeni Şok görüntüleri 3D Format - YouTube

Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar! videosu

  1. Elimi Bırakma 18. Bölüm - YouTube
  2. SAFARI TURU
  3. Vedat, Nefes'i vuruyor! - Sen Anlat Karadeniz 25. Bölüm ...
  4. 40 HADİS 40 FOTOĞRAF
  5. Tan ve Lina ikizler kar topu oynuyor
  6. Kanal İstanbul'a neden karşı çıkıyorlar?
  7. Filiz ile Kiraz kavga ettiler! - Bizim Hikaye 40. Bölüm ...
  8. Poyraz Karayel 35. Bölüm - Ben bu oyunu bozarım arkadaş ...
  9. 'Girilmez' denize böyle girdiler!
  10. Uzaydan atlayan adam yeni Şok görüntüleri 3D Format - YouTube

Sen Anlat Karadeniz 25. Bölüm özeti: Tahir, Mustafa’nın katil olmasına engel olurken kendi öfkesine hakim olamaz. Vedat’la hesaplaşmasını tamamlamaya karar v... Uzaydan atlayan adam yeni görüntüleri, uzay boşluğundan düşen adam, 39 bin metreden 1600 km hızla dünyaya düşen adamın yeni görüntülerini sizler için araştır... Kanal İstanbul tartışması sürüyor! Kanal İstanbul'a neden karşı çıkıyorlar? Gazeteci Yazar Hüseyin Gülerce, muhalefetin Kanal İstanbul projesine neden karşı ... Kanala Abone Olmak İçin http://bit.ly/usyapimaboneol ===== Dizinin Künyesi Kanal: TRT1 Yapım : Üs Yapım Yapımcı: Süre... necİp fazil kisakÜrek İmam hatİp orta okulu 40 hadİs 40 fotoĞraf sultangazİ/İstanbul Sinan, aşık olduğu Pelin'in başka birine gönül verdiği iddialarını duyunca, bu olayın üstüne gitmeye karar verir. Tan ve Lina ikizler kar yağdıktan sonra dışarı çıkıyorlar. Sitede arkadaşları ile oyun oynuyorlar. Kediyi takip ediyoruz. Parkta salıncakta sallanıyoruz. SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI, ' O PLAJ KİRLİ' DEDİ... YETMEDİ, İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, PLAJIN HER YANINA PANKART ASIP 'BURADAN DENİZE GİRMEYİN' UYARISI YAPTI... AMA HİÇBİRİ ... Zeynep ve buse safari turuna çıkıyorlar. 🛥️ Row Row Row Your Boat and More Nursery Rhymes from Dave and Ava 🛥️ - Duration: 1:02:36. Dave and Ava - Nursery Rhymes and Baby Songs ... MEDYAPIM Resmi YouTube Kanalına Abone Olun: https://goo.gl/ZFpCky Bizim Hikaye 40. Bölüm Özeti: Filiz Barış’ı unutmaya çalıştıkça hayat onu karşısına çıkarma...